E-Lab

E-lab je hipermedijalna laboratorija sa posebno prilagođenim okruženjem za različite oblike napredne elektronske komunikacije. Laboratorija je opremljena najmodernijim sistemom za videokonferencije, ekskluzivnom računarskom i komunikacionom opremom i poseduje izuzetan ergonomski dizajn.

E-lab je formirana u okviru EU TEMPUS JEP projekta „M.Sc. Curriculum in E-Learning“, uz značajnu podršku Tehničkog fakulteta. Jedna od osnovnih namena ove laboratorije je da pruži ambijent i tehnološku logistiku za izvođenje nastave online i preko videokonferencijskog sistema. U tom smislu u okviru E-laba funkcioniše i Sistem za e-učenje, zasnovan na Moodle okruženju.

Preko Sistema za e-učenje u školskoj 2008/2009 online nastavu prati 1. Generacija  studenata na Master studijama za elektronsko učenje.

Laboratorija je opremljena videokonferencijskim sistemom VCON HD 3000, koji omogućava prenošenje videa i slike na daljinu, podržavajući konferenciju između četiri udaljena učesnika, striming multimedijalnog sadržaja, snimanje predavanja i druge napredne mogućnosti.

Laboratorija je opremljena sa deset modernih umreženih notebook računara, uz mogućnost povezivanja dodatnih mobilnih korisnika.

Videokonferencijska oprema u E-labu upotrebljavaće se i za druge aktivnosti Fakulteta koje će se obavljati na daljinu: predavanja, prezentacije, eksperimenti, kao i sastanci  sa partnerskim fakultetima u zemlji i inostranstvu i rad na zajedničkim projektima.

E-lab poseduje i kapacitet za poslovna rešenja, kao što su poslovni sastanci, prezentacije, korporativni treninzi i sl.