Sept 18

Konkurs za upis na Master akademske studije

 

Tehnički fakultet u Čačku raspisuje konkurs za UPIS na MASTER akademske studije
u školskoj 2012/2013. god. na AKREDITOVANE studijske programe

a) ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO-MASTER ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE- 16 mesta
     (deo nastave odnosno se izvodi online – putem Interneta)
    - Broj slobodnih mesta: 4 budžetskih i 12 samofinansirajućih
b) TEHNIKA I INFORMATIKA-MASTER ZA ELEKTRONSKO UČENJE- 24 mesta
     (nastava se u potpunosti izvodi online – putem Interneta)
    - Broj slobodnih mesta: 6 budžetskih i 18 samofinansirajućih

Na master akademske studije mogu se upisati lica koja su završila osnovne četvorogodišnje studije na Tehničkom fakultetu ili nekom drugom fakultetu sa srodnim studijskim programom, uz prethodno ostvareni obim studija od 240 ESPB bodova.

Konkursni rokovi:
- Prijavljivanje kandidata do 15. oktobra 2012. godine.


Informacije o potrebnim dokumentima i drugim pojedinostima u vezi prijave na konkurs dostupne su na sajtu Tehničkog fakulteta: http://www.tfc.kg.ac.rs/upis/master-studije/

Prijave na Konkurs podnose se svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati Službi za doktorske i master studije, ili poštom na adresu:


Tehnički fakultet Čačak, Svetog Save 65, 32000 Čačak

Kontakt telefon: 032 302-751 (osoba za kontakt: Aleksandra Tripković).

Detaljnije informacije o strukturi studijskih programa:
a) Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo - master za daljinsko upravljanje »»»
b) Tehnika i informatika - master za elektronsko učenje »»»