Mar 15

Master Studies Development Program (MSDP)
-Training Seminar-

U skladu sa planom realizacije WUS MSDP projekta "Master in Remote Control" nastavnici i saradnici podržanih predmeta sa ovog master programa učestvovali su na  prvom Seminaru u okviru MSDP programa koji je održan od 15 – 18. 03. 2009. na Kopaoniku. 
Na seminaru su učestvovali predavači svih predmeta u okviru podržanih MSDP projekata, predstavnici univerziteta, domaći i strani eksperti za razvoj kurikuluma i  predstavnici partnera sa tržišta rada.
Prvog dana rada u okviru plenarnih sesija učesnici su imali priliku da čuju predavanja EU  eksperata na temu Higher Education and Labour Market – EU experiences, kao i prezentacije domaćih iskustava na ovu temu.
U okviru posebnih radionica, na osnovu smernica sa plenarnih sesija, vođene su diskusije o razvoju master kurikuluma orijentisanih ka potrebama tržišta rada. Kreirani su ishodi - znjanja, veštine i kompetencije za pojedinačne master programe,  za pojedine module u okviru samog master programa, kao i načini ocenjivanja stečenih znanja.
Zaključci radnih grupa prezentovani su na završnoj plenarnoj sesiji.

Spisak učesnika seminara sa Tehničkog fakulteta (predmetni profesori i saradnici svih kurseva podržanih u okviru MSDP projekta):

 1. dr Radojka Krneta, vanr. prof
 2. prof dr Siniša Ranđić, red. prof
 3. Milan Baltić, dipl. el. inž.
 4. Mr Marjan Milošević, prof. tehn. i inf.
 5. Dr Danijela Milošević, docent
 6. Prof. dr Nebojša Mitrović, red. prof
 7. Dr Alenka Milovanović, docent
 8. Dr Vlade Urošević, vanr. prof
 9. Dr Snežana Dragićević, vanr. prof.
 10.  Dr Miroslav Bjekić, docent
 11.  Dr Dragana Bjekić, vanr. prof.
 12.  predstavnik JKP Čačak – partnerske institucije sa tržišta rada

 

Master in Remote Control – Workshop conclusions (*.ppt 1,7MB)Galerija slika