Oct 20

UPIS na Diplomske akademske Master studije Tehnika i informatika - master za elektronsko učenje

 

Tehnički fakultet u Čačku raspisuje konkurs za UPIS na Diplomske akademske MASTER studije
u školskoj 2009/2010. god. na studijski program
TEHNIKA I INFORMATIKA - MASTER ZA ELEKTRONSKO UČENJE

Nastava se izvodi online – putem Interneta.
Studije traju jednu godinu (60 ESPB) po čijem završetku se stiče akademski naziv: diplomirani profesor tehnike i informatike- master za elektronsko učenje.
Broj slobodnih mesta: 24.

Uslovi za upis:
Pravo upisa imaju lica koja su završila odgovarajuće osnovne studije na Tehničkom fakultetu ili nekom drugom srodnom fakultetu (sa ostvarenih 240 ESPB) ili sa stečenom diplomom po starom Zakonu o visokom obrazovanju.
Godišnja školarina: 59.000 dinara i može se uplatiti u više rata.
Školarina za studente strane državljane iznosi 1.500 evra.

Konkursni rokovi:
- Prijavljivanje kandidata do 16. novembra 2009. godine.
- Objavljivanje rang liste 16. novembra 2009. godine.
- Upis primljenih kandidata 18., 19.i 20. novembra 2009. godine.

Prijave na Konkurs podnose se svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati Studentskoj službi Fakulteta ili poštom na adresu:
Tehnički fakultet Čačak, Svetog Save 65, 32000 Čačak
Kontakt telefoni: 032/302-762, 302-714, 302-759.

Informacije o potrebnim dokumentima i drugim pojedinostima u vezi prijave na konkurs dostupne su na sajtu Tehničkog fakulteta: http://www.tfc.kg.ac.rs/

Preuzmite: Tekst konkursa (*.doc)