Oct 20

UPIS na Diplomske akademske Master studije Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo - master za daljinsko upravljanje

 

Tehnički fakultet u Čačku raspisuje konkurs za UPIS na Diplomske akademske MASTER studije
u školskoj 2009/2010. god. na studijski program
ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO - MASTER ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Deo nastave se izvodi online – putem Interneta. Studije traju tri semestra (90 ESPB) po čijem završetku se stiče akademski naziv: diplomirani inženjer elektrotehničkog i računarskog inženjerstva - master za daljinsko upravljanje.
Broj slobodnih mesta: 16.

Uslovi za upis:
Pravo upisa imaju lica koja su završila odgovarajuće osnovne studije na Tehničkom fakultetu ili nekom drugom srodnom fakultetu (sa ostvarenih 240 ESPB) ili sa stečenom diplomom po starom Zakonu o visokom obrazovanju.

U školskoj 2009/10 godini studije na ovom studijskom programu su besplatne.
Studenti dobijaju besplatno svu neophodnu literaturu.

Konkursni rokovi:
- Prijavljivanje kandidata do 30. novembra 2009. godine.

Prijave na Konkurs podnose se svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati Studentskoj službi Fakulteta ili poštom na adresu:
Tehnički fakultet Čačak, Svetog Save 65, 32000 Čačak
Kontakt telefoni: 032/302-762, 302-714, 302-759.

Informacije o potrebnim dokumentima i drugim pojedinostima u vezi prijave na konkurs dostupne su na sajtu Tehničkog fakulteta: http://www.tfc.kg.ac.rs/

Preuzmite: Elaborat studijskog programa (*.zip 1,2MB) i Tekst konkursa (*.doc)