Uslovi korišćenja sistema

E-lab Sistem za elektronsko učenje (u nastavku Sistem) predstavlja on-lajn podršku nastavi. Obim on-lajn nastave je određen organizacijom pojedinačnih predmeta. Kod predmeta čija nastava se izvodi na klasičan način, Sistem ne mora sadržati varijante svih materijala i aktivnosti koje predmet podrazumeva i nije zamena za redovnu nastavu.

Kao korisnik Sistema imate pravo na:

  • pristup kursevima koji odgovaraju predmetima Vašeg studijskog programa
  • aktivno učešće u kreiranju on-lajn sadržaja prema zahtevima studijskog programa (uređivanje viki-strana,rešavanje testova, postavljanje radova i sl.)
  • komunikaciju sa drugim učesnicima kurseva, odnosno korisnicima Sistema putem mehanizama samog Sistema (servisi ličnih poruka, pričaonice, forumi)
  • tehničku podršku od strane administracije Sistema
  • očuvanje poverljivosti ličnih podataka

Aktivnosti svih korisnika se beleže u dnevniku Sistema, isključivo za potrebe nastave i administracije, odnosno statističkih analiza. Lični podaci neće biti objavljivani, niti dostavljani trećim licima.

Sistem može sadržavati linkove ka spoljnim sajtovima, za čije sadržaje ne odgovaramo.

Kao korisnik Sistema u obavezi ste da:

  • čuvate u tajnosti svoje pristupne parametre (korisničko ime i lozinku)
  • postavljate isključivo svoje lične fotografije u profilu
  • poštujete autorska prava (npr. zabranjeno je postavljanje linkova na digitalne sadržaje ili same sadržaje koji nisu legalni: piratske, krekovane softvere i sl.)
  • prijavite administraciji Sistema bilo kakve nedostatke Sistema ili incidente koji narušavaju regularan rad

Strogo je zabranjeno korišćenje Sistema u cilju slanja neželjene pošte, provokacije drugih korisnika, širenja dezinformacija, komercijalnog oglašavanja i slično.

Zloupotreba Sistema povlači disciplinske mere određene pravilnicima Fakulteta.

Poslednja izmena: Subota, 7. Februar 2015., 10:28